Fotowoltaika - jak działa?

fotowoltaika bydgoszcz fotowoltaika bydgoszczFotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.
Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.
Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje prąd elektryczny, który można wykorzystać jako elektryczność. Efekt fotoelektryczny po raz pierwszy zauważył francuski fizyk Edmund Bequerel w 1.

Widok do druku:

fotowoltaika bydgoszcz