Leczenie kanałowe Ruda Śląska

Niektórzy wliczają do miazgi (jako dwie

Leczenie kanałowe Ruda Śląska
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.
warstwę Weila lub pas Weila).

W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzc.